Kestävän liiketoiminnan edistäminen Pohjois-Karjalan kiertobiotaloudessa

KELIME

Alkamispäivä

01.09.2017

Päättymispäivä

30.06.2020

Rahoittajat

Tavoitteet

Hankkeen tavoitteena on vahvistaa Pohjois-Karjalan nykyisten ja uusien start-up -yritysten kestävän biotalouden
liiketoimintamalleja ja tuotekehitystä kiertotalouden näkökulmasta ja tukemalla metsäbiotalouden alalla toimivien
asiantuntijoiden ja elinkeinoelämän yhteistyötä alueellisesti, kansallisesti ja kansainvälisesti.

Tuotokset

Vuositasolla arvioidaan ja kehitetään
10-15 yrityksen toimintaan liittyvää haastetta tai kehitysideaa liittyen mm. julkisten hankintojen prosesseihin,
ympäristösäätelyyn, tuoteketjun materiaalitehokkuuteen, jätehuoltoon tai tuotteen/palvelun järjestelmätason
kestävyystarkasteluihin.