Kestävä energia- ja ilmastopolitiikka ja uusiutuvien rooli Suomessa (KEIJU) (tehtävät 3-7)

Keiju

Alkamispäivä

01.02.2016

Päättymispäivä

31.03.2017

Tiivistelmä

Kyseessä tammikuun 2016 VNK-haku, koordinaattorina VTT.
Luken osatehtävät hankkeessa:
1.Puun tarjonta ja hiilinielujen kehittyminen
2.Puun alueellisen kysynnän ja tarjonnan sekä tehdashinnan arviointi
3.Metsäteollisuuden kehityspolut
4.Maataloussektori ja peltopinta-alan käyttö

Luken osuus kokonaisbudjetista n. 150-170 k€ eli n. 12 htkk. Koska hanke on toteutettava vuoden 2016 aikana, on tuotettavan tiedon perustuttava olemassa oleviin aineistoihin, malleihin ja tuloksiin. Esimerkiksi STN –hankkeissa ja strategisissa hankkeissa tuotettua ja tuotettavaa tietoa hyödynnetään monipuolisesti.