Kehityshyppy metsänhoitoon

Kehityshyppy metsänhoitoon

Alkamispäivä

01.01.2016

Päättymispäivä

31.03.2019

Tavoitteet

Projektin tavoitteena parantaa metsänuudistamisen ja taimikonhoidon kustannustehokkuutta viemällä käytäntöön parhaita käytäntöjä uusimman tutkimustiedon myötä.

Tuotokset

Työtapana on palveluntarjoajien ja tutkimuksen yhteinen kehittämistyö. Hankkeessa perehdytetään koko palveluketjun toimijat (metsäammattilaiset, yrittäjät ja metsänomistajat) uusien toimintamallien/menetelmien perusteisiin koulutuksen, maastokäyntien ja työnäytösten avulla, testataan toimintamalleja/tekniikoita toimijan omassa toiminnassa ja arvioidaan kokemukset sekä kootaan ”parhaat käytännöt” koko palveluketjun osapuolia tukevaksi, kaikille avoimeksi digitaaliseksi oppimateriaaliksi.