Kasvintarkastuksen, kasvinterveyden riskinarvioinnin sekä varmennetun taimituotannon valvonnan tehostaminen uudella laaja-alaisella menetelmällä

KATARI Kasvintarkastuksen kas

Alkamispäivä

01.01.2013

Päättymispäivä

31.03.2018

Tavoitteet

Hankkeen tavoitteena on soveltaa uutta virusten ja viroidien tunnistusmenetelmää, pikku-RNA -analyysiä perustutkimuksesta viranomaisorganisaatioiden käyttöön. Odotukset uuden menetelmän eduista (hinta, nopeus, kattavuus) ovat suurimmillaan laaja-alaisessa tiedonhankinnassa ja kanta-aineiston laadunvarmistuksessa. Hankkeessa keskitytään varmennettuun kotimaiseen taimiaineistoon, geenivara-aineistoon sekä tuontiaineistosta tuotettaviin, kasvihuoneissa viljeltäviin koristekasveihin ja vihanneksiin

Tuotokset

Tuloksiin ja kokemuksiin perustuen arvioidaan menetelmän sopivuutta kasvintarkastuksen tarpeisiin, lisäysaineiston laadunvalvontaan sekä yleiseen tiedon hankintaan siitä, mitä tuhoojia on liikkeellä ja minne tarkastukset tulisi kohdentaa. Hanke edistää menetelmäosaamisen siirtymistä. Tulokset julkaistaan kansainvälisissä lehdissä ja tuloksista raportoidaan Suomen ja EUn varmennettua taimituotantoa valvovalle taholle.