Elävä kasviperintö – sipulikukka-aarteet talteen ja käyttöön

Elävä kasviperintö

Alkamispäivä

01.01.2015

Päättymispäivä

31.12.2018

Tavoitteet

Tässä projektissa järjestetään kasvikuulutuksia, joiden avulla kerätään tietoa ja näytteitä vanhoista sipulikukkakannoista. Tiedonkeruussa käytetään kaikille avointa ilmoituslomaketta osoitteessa www.luke.fi/ilmoitakasvi, josta tiedot tallentuvat Luonnonvarakeskuksen järjestelmään. Tavoitteena on saada tietoa vanhojen sipulikukkakantojen monimuotoisuudesta ja turvata niiden geenivarojen säilyminen.

Tuotokset

Projekti toteuttaa kansallista kasvigeenivaraohjelmaa. Tuotoksena on tietoa Suomessa säilyneistä vanhoista sipulikukista sekä niiden kasvullinen geenivarakokoelma. Tuloksista raportoidaan sekä tutkimusjulkaisuissa että ammatti- ja harrastelehdissä ja erilaisissa tilaisuuksissa.