Kasvihuonekaasuinventaario aikaisempi nimi Kasvihuonekaasujen laskenta ja raportointi

KHKI

Alkamispäivä

01.01.2006

Päättymispäivä

31.12.2025

Tavoitteet

Projekti tuottaa Suomen kasvihuonekaasujen inventaarioon kasvihuonekaasujen päästö- ja poistumatiedot maatalous sekä maankäyttö, maankäytön muutokset ja metsätalous (LULUCF) -sektoreiden osalta siten, että inventaarion laadinnassa toteutuvat YK:n ilmastosopimuksen, Kioton pöytäkirjan ja EU:n kasvihuonekaasupäästöjen seurantajärjestelmäasetuksen vaatimukset sekä tavoitteet inventaarion läpinäkyvyydestä, vertailtavuudesta, kattavuudesta, yhteneväisyydestä, tarkkuudesta ja oikea-aikaisuudesta. Kasvihuonekaasujen päästötiedot tuotetaan YK:n ilmastosopimuksen, Kioton pöytäkirjan ja EU:n kasvihuonekaasupäästöjen seurantajärjestelmäasetuksen voimassa olevien ohjeistuksien mukaisesti.

Tuotokset

Päätuotokset ovat
-Maatalous ja LULUCF-sektoreiden yksityiskohtaiset kasvihuonekaasujen päästöt ja poistumat aikasarjan alkaen 1990 sekä aggregoidut tulokset CRF-päästötauluissa (Common Reporting Format), joita tuotetaan kullekin vuodelle maataloudessa 12 taulua, LULUCF:lle 15 taulua sekä KP-LULUCF:lle 24 taulua kullekin velvoitekauden vuodelle ja vastaavat taulut EU:lle.
-NIR (National Inventory Report), joka tuotetaan yhteistyössä Tilastokeskuksen kanssa.