Kasvigeenivarat hyötykäyttöön – Tehokasta kestävyyttä viljanviljelyyn (HYÖTYGEENI II)

Kasvigeenivarat hyötykäyttöön

Alkamispäivä

01.01.2012

Päättymispäivä

30.06.2018

Tiivistelmä

Ilmastonmuutos vaikuttaa kasvien viljely-ympäristöön. Kasvintuhoojien merkitys lisääntyy ja kasvilajikkeiden ja viljelymenetelmien on jatkuvasti kehityttävä. Tilannetta korjaavien viljelypanosten käyttöä ohjaavat ja rajoittavat EU:n direktiivit kasvinsuojeluaineiden sekä lannoitteiden kestävästä käytöstä. Kasvinjalostus tuottaa ratkaisuja ongelmia ennakoiden. Tuloksista hyötyy tulevaisuuden maatalous. Geenipankeissa on taltioituina runsaasti geenivaroja, jotka auttavat muutokseen sopeutumiseen. Usein hyötyominaisuudet esiintyvät maatiaisissa tai villilähteissä, jolloin ne eivät ole suoraan kasvinjalostajien käytettävissä. Tarvitaan esijalostusta, jossa ominaisuudet tuotetaan jalostajalle käyttökelpoiseen muotoon. Esijalostus mahdollistaa geenivarojen tehokkaan hyödyntämisen lopputuotteessa, lajikkeessa. Tämän hankkeen tavoitteena on lajikkeiden geneettisten ominaisuuksien avulla hillitä ilmastonmuutosta ja helpottaa muutokseen sopeutumista sekä ylläpitää maatalousympäristön viljelykelpoisuutta ja turvata pohjoisen kasvinjalostuksen ja viljelyn kilpailukykyä. Tutkimus tuottaa ratkaisuja, joilla geenivarojen kestävä käyttö on tulevaisuudessa mahdollista. Tutkimus edistää geenivaroista periytyvän monimuotoisuuden käyttöä viljelyn riskien minimoimiseksi. Hanke keskittyy ohran lehtilaikkutautien, kauran punahomeen ja omenan sienitautien taudinkestävyyden kehittämiseen. Työssä yhdistyvät kasvintuotannon, kasvinsuojelun, kasvigenomiikan, kasvinjalostuksen ja geenivarojen osaaminen. Hanke toteutetaan yhteistyössä pohjoismaisten kasvinjalostusyritysten ja tutkimuslaitosten kanssa.