Suomen kansallisen kasvigeenivaraohjelman toimeenpano

KASVIGEENIT

Alkamispäivä

01.07.2002

Päättymispäivä

31.12.2020

Tavoitteet

Kansallinen kasvigeenivaraohjelma perustettiin vuonna 2003 tehostamaan maa- ja metsätalouden geenivarojen suojelua Suomessa. Tavoitteena on varmistaa viljelykasvien perinnöllisen monimuotoisuuden säilyminen myös tulevaisuuden tarpeita varten. Ohjelman perustana ovat kansainväliset geenivarojen suojeluun liittyvät sopimukset, joihin Suomi on sitoutunut, sekä MMM:n asettaman asiantuntijatyöryhmän koostama julkaisu Suomen maa- ja metsätalouden kansallinen kasvigeenivaraohjelma (MMM 2001).

Tuotokset

Kansallisen kasvigeenivaraohjelma edistää viljelykasvien monimuotoisuuden suojelua, evaluointia, saatavuutta ja kestävää käyttöä Suomessa. Tehtäväkenttään kuuluvat kasvigeenivaroihin liittyvät kansalliset ja kansainväliset asiantuntijatehtävät, kasvigeenivaroihin liittyvä tiedotus, opetus ja neuvonta, sekä kasvigeenivaroihin ja niiden hyödyntämiseen liittyvän tutkimuksen edistäminen.