Kasvavaa liiketoimintaa luonnontuotteista

Kasvavaa liiketoimintaa luonnontuotteist

Alkamispäivä

01.04.2019

Päättymispäivä

31.12.2021

Tavoitteet

Hankkeen päätavoitteena on
1. edistää luonnontuotealan kasvua, kehitystä ja verkostoitumista yli toimialarajojen:
2. monipuolistaa metsäalan yritysten liiketoimintaa: sekä
3. nostaa esille metsänomistajien uusia ansaintamahdollisuuksia.

Tuotokset

Hankkeessa ratkaistavia ongelmat liittyvät
1. Raaka-aineiden saatavuuteen
2. Metsätoimijoiden ja metsänomistajien tiedonpuutteeseen luonnontuotealasta ja sen raaka-ainetarpeista ja elinkeinomahdollisuuksista sekä
3. metsä- ja luonnontuotealan yritysten ja toimijoiden yhteistyömahdollisuuksia ei ole täysimääräisesti hyödynnetty.