Kärkihanke Esiselvitys vesistöihin joutuneiden ravinteiden hyödyntämiseen perustuvien arvoketjujen kehittämisestä Suomen olosuhteisiin

Kärkihanke RaPoBusiness

Alkamispäivä

01.11.2016

Päättymispäivä

31.03.2017

Tiivistelmä

1) Tausta ja tavoitteet

2) Toteutus

3) Tuotokset

4) Vaikuttavuus ja käytäntöön vienti

5) Asiakkaat