Kasvinviljelyn automaation ja robotti-infrastruktuureiden turvallisuus ja luotettavuus

KARI

Alkamispäivä

01.03.2017

Päättymispäivä

28.02.2018

Tavoitteet

Tämä on esiselvitys kasvinviljelyn automaation ja robotti-infrastruktuureiden turvallisuudesta ja luotettavuudesta, jossa käsitellään standardin ISO 11783 (Traktorin ja työkoneen kaksisuuntainen kommunikointi) mahdollistaman automaation toiminnallista turvallisuutta ja sen testausta, standardia ISO 25119 edition 2 (Turvatoimintoja hajautetuissa järjestelmissä), hinattavien laitteiden jarrudirektiiviä, ja järjestelmävirheiden vaikutuksia viljelyprosessin automaattisiin päätöksentekoihin.

Tuotokset

Työpakettien tuloksia julkaistaan Luken julkaisusarjassa ja konferenssijulkaisuna. Työpakettien tuloksia esitellään myös Suomen maatalousautomaatio ry:n kanssa järjestettävillä ISOBUS-puuhapäivillä syksyllä 2017 Luke Vihdin toimipisteessä Vakolassa.