Kantokäsittelyn laadun parantaminen omavalvonnan avulla

KantoLa

Alkamispäivä

01.01.2016

Päättymispäivä

31.12.2019

Tavoitteet

Juurikääväntorjunnan omavalvontajärjestelmän kehittäminen sekä männynjuurikäävän leviämisen torjumisen tehostaminen

Tuotokset

Omavalvontamateriaali