Kantojen energiakäyttö ja korjuun ympäristövaikutukset

Kantojen energiakäyttö ja korjuun ympäri

Alkamispäivä

01.08.2013

Päättymispäivä

31.12.2017

Tiivistelmä

Hankkeessa työstetään Metsäntutkimuslaitoksen kantojennostojen koekentiltä kerätty pitkäaikainen seuranta-aineisto yleistajuiseksi kantojen noston ympäristövaikutusoppaaksi.