Luken mikrobikantakokoelmien kartoitus

Kantakokoelmat

Alkamispäivä

23.05.2016

Päättymispäivä

31.08.2016

Tiivistelmä

1) Tausta ja tavoitteet
Luken tutkijoiden hallussa on erilaisia pohjoisista ympäristöistä kerättyjä bakteeri- ja sienikantoja joita voisi potentiaalisesti hyödyntää tutkimuksen lisäksi erilaisissa bioteknisissä sovellutuksissa. Tässä projektissa kartoitetaan Lukessa olevat mikrobikannat, selvitetään niiden säilyttämiseen, niihin liittyvien tietojen hallintaan sekä kantojen luovuttamiseen ja hyödyntämiseen liittyviä vaihtoehtoja sekä tarvittavia resursseja.

2) Toteutus
Kantojen lukumäärää, ominaisuuksia ja sijaintia kartoitetaan sähköpostikyselyllä. Kantojen säilytykseen, käyttöön sekä kantakokoelman tiedonhallintaan liittyviä vaihtoehtoja selvitetään kirjallisuudesta sekä olemassa olevien kantojenkantakokoelmien (VTT, HAMBI) kuraattoreilta ja yhteistyöverkostoja hyväksi käyttäen. VTT:n ja Helsingin yliopiston HAMBI kantakokoelmiin käydään tutustumassa paikanpäällä.


3) Tuotokset

Selvityksen perusteella laaditaan yhteenveto Lukessa olevista mikrobikannoista, punnitaan erilaisia mahdollisuuksia kantakokoelman kehittämiselle sekä kustannuksia LUKE mikrobikantakokoelman kehittämiselle ja ylläpidolle.

4) Vaikuttavuus ja käytäntöön vienti


Selvitys kartoittaa Luken mikrobikannat ja niihin liittyvän tutkimuksen sekä auttaa ohjaamaan mikrobikantoihin liittyvää tutkimusta ja hankesuunnittelua.

5) Asiakkaat