Juurikäävän torjunta taimkonharvennuksessa elävien kantojen avulla – maastotyöt

KannotMTK

Alkamispäivä

01.06.2019

Päättymispäivä

31.12.2019

Tavoitteet

Vähentää juurikääpäriskiä nuorissa taimikoissa

Tuotokset

Uusi torjunta-aineeton menetelmä juurikäävän torjuntaan