Munijakanojen taloudellisten ominaisuuksien QTL-analyysi

KANA-QTL Munijakanojen taloude

Alkamispäivä

01.01.1999

Päättymispäivä

31.12.2017

Tiivistelmä

Hankkeen tarkoituksena on kartoittaa munijakanojen perimästä taloudellisiin ominaisuuksiin vaikuttavia genomialueita. Näiltä alueilta etsitään muuntelua sääteleviä geenejä sekä niiden eroja. Geenimuunnelmien ja ominaisuuden vaihtelun väliltä havaittua yhteyttä voidaan käyttää geenimerkkinä jalostusvalinnassa, jolloin valinta kohdistuu suoraan perinnölliseen osaan ilman häiritsevää ympäristövaikutusta.