Kalojen uhanalaisuusarviointi

KalaUhat

Alkamispäivä

01.01.2005

Päättymispäivä

31.12.2022

Tavoitteet

Tämä hanke on pysyvä viranomaistehtävä ja vastaa kansainvälisiin ja kansallisiin velvoitteisiin kalalajien esiintymisen ja tilan seurannasta ja niiden uhanalaisuuden arvioinnista. Luke vastaa myös ympäristöministeriön Suomen lajien uhanalaisuuden arvioinnissa kaikkien kalalajien arvioinnista vuodesta 2010. Lisäksi Luke ja tämä hanke vastaa EU:n luontodirektiivin (92/43/ETY, artikla 17) edellyttämästä kalalajien seurannasta ja raportoinnista .

Tuotokset

Valmis tietokanta, yhteensopivuus SYKE:n ja LUOMUKsen kanssa.Valmiit www-palvelu karttasivut (Kalahavainnot.fi), joilla Suomessa esiintyvien kalalajien teemakartat saatavilla. Rajapinnat tiedon siirrtoja varten on olemassa ja samoin toimiva yleisön ilmoitussivu.