Vesiviljelyn sopimuskasvatus

Kalojen sopkasv

Alkamispäivä

01.01.2015

Päättymispäivä

31.12.2015

Tiivistelmä

Arvokalojen sopimuskasvatus eri uhanalaisten kalalajien ja -kantojen poikasten tuottamiskesi istutuksiin kantojen elvyttämiseksi ja vahvistamiseksi.