Tietoon perustuva kalatalouden suunnittelujärjestelmä

Kalastustieto

Alkamispäivä

01.10.2015

Päättymispäivä

31.12.2017

Tavoitteet

Hankkeessa selvitetään millaista tietoa kalakannoista, kalastuksesta, kalastajista sekä kalastuksen ja kalavesien hoidon järjestämisestä tarvitaan uuden kalastuslain toimeenpanossa.

Tuotokset

Raportti ja esitys jatkotyöstä.