Lohenkalastuspaine Utsjoen sivujokialueilla

Kalastus Utsjoessa

Alkamispäivä

01.01.2017

Päättymispäivä

31.10.2017

Tavoitteet

Tavoitteena selvittää kalataloushallinnon strategian mukaista lajikohtaista (lohi) hoito-ohjelmaa Utsjoen sivujokialueilla, nykyinen kalastusteho huomioiden

Tuotokset

Yhteistutkimusraportit kohteena olevilta sivuvesialueilta , esim. ”Lohenkalastus ja laskelma kalastuspaineesta valtion vesien kalastusalueilla Kevojoessa ”