Kalastus ja saimaannorppa

Kalastus ja saimaannorppa

Alkamispäivä

01.08.2013

Päättymispäivä

31.12.2018

Tiivistelmä

Kalastus ja saimaannorppa -hanke edistää erittäin uhanalaisen norpan suojelua ja lajin suotuisan suojelutason saavuttamista. Hankkeessa toteutetaan saimaannorpan suojelun toimenpidesuunnitelmaa, tuotetaan tietoa suojelutoimien jatkosuunnittelua varten mm. suojelun ja kalastuksen yhteensovittamiseksi ja osallistutaan suojelun toteutumista seuraavien ja uusia suojelutoimia suunnittelevien työryhmien toimintaan. Hanke täydentää saimaannorppa-life -tutkimusta. Vuonna 2016 selvitetään vesien omistajien ja kalastajien suhtautumista norppaan sekä suojelun vaikutuksia vapaa-ajankalastukseen. ja raportoidaan vapaa-ajankalastus Saimaalla -kyselyn tulokset.