Kalastuksen kestävyys ja eläinpolitiikka

Kalastuksen kestävyys ja eläin

Alkamispäivä

01.01.2006

Päättymispäivä

31.12.2016

Tiivistelmä

Toimintaympäristön muutokset ja uusi eläinpolitiikka aiheuttavat uudenlaisia haasteita kalataloudelle ja sen hallinnoinnille. Pienimuotoisen kalastuselinkeinon tulevaisuus on vaakalaudalla. Erityisesti voimistuneet harmaahylje- ja merimetsokannat ovat muodostuneet Itämeren rannikkokalastuksen merkittäväksi ongelmaksi. Toisaalta kalastus tuottaa terveellistä kotimaista lähiruokaa, jonka arvostus on kasvanut. Hanke tuottaa tietoa sekä kalastuselinkeinon tilanteesta että merimetso- ja hyljekiistoista. Tulokset hyödyttävät ympäristö- ja kalatalousviranomaisten päätöksentekoa sekä tuovat uutta tietopohjaa luonnonvarojen käytön moninaisten tarpeiden ja arvojen yhteensovittamiseksi.