Kalastuselinkeinon tapaturmien ja ammattitautien vähentäminen

Kalastajaturva

Alkamispäivä

01.05.2017

Päättymispäivä

30.09.2018

Tavoitteet

Hankkeessa tuotetaan neuvonta- ja tiedotusmateriaali, jota ammattikalastajien järjestöt käyttävät jäsentilaisuuksissaan ja viestinnässään.

Tuotokset

Neuvonta- ja tiedotusmateriaali ammattikalastajien järjestöille.