Kalageenivaratoiminta VIRA, kalat, kalanpoikaset ja asiantuntijapalvelut

KALAGEENIVARAPOIKASET VIRA

Alkamispäivä

01.01.2017

Päättymispäivä

31.12.2020

Tavoitteet

Kasvatetaan uhanalaisten ja taantuneiden kalalajien ja kalakantojen eri-ikäisiä poikasia valtion omia kalakantojen elvytysistutuksia varten. Toiminta tukee kalakantojen monimuotoisuuden säilyttämistä.

Tuotokset

Eri-ikäisiä poikasia tuotetaan istutuksiin vuosittain noin 100 000 yksilöä. Tärkein tuotos on kalalajien ja kalakantojen elvyttäminen ja niiden monimuotoisuuden säilyminen luonnossa.