Kalageenivaratoiminta, emokalaston perustaminen, hoito ja mädintuotanto

KALAGEENIVARATOIMINTA EMOT JA POIKASET

Alkamispäivä

01.01.2017

Päättymispäivä

31.12.2020

Tavoitteet

Uhanalaisten kalalajien ja kalakantojen säilyttäminen elävässä geenipankissa (emokalastot) ja mädin tuotanto istutuksia ja jatkokasvatusta varten.

Tuotokset

Viljelylaitoksissa säilytettävät kalalajit ja kalakannat sekä mädin ja vastakuoriutuneiden poikasten tuotanto asiakaskysyntää vastaavasti.