Kalageenivarakoordinaatio

KALAGEENIVARA

Alkamispäivä

01.01.2017

Päättymispäivä

31.12.2020

Tavoitteet

Hankkeen tavoitteena on kalageenivaratoiminnan koordinaatio osana MMM:n geenivaraneuvottelukunnan ohjauksessa toteutettavaa Suomen maa-, metsä- ja kalatalouden kansallista geenivaraohjelmaa.

Tuotokset

Kalageenivarojen säilyminen ja kalakantojen elpyminen, vuosittainen toimintakertomus geenivaraneuvottelukunnalle ja mahdolliset erillisselvitykset.