Kapeasta kuusesta tuottoa Hämeen maakunnalle

KaKuHä

Alkamispäivä

01.09.2016

Päättymispäivä

30.06.2018

Tiivistelmä

Tässä tutkimuksessa selvitetään perinnöllisesti kapean kuusen käyttömahdollisuuksia erityisesti Hämeessä sekä kapean kuusen viljelyn tuomaa lisäarvoa niin puuntuotannon kuin sellu- ja biotuotemahdollisuuksien kautta. Tulevaisuuden Suomi elää Metsästä. Tämä tutkimusryhmä uskoo vakaasti siihen, että jatkossa Suomi tarvitsee yhä voimakkaampaa metsään tukeutuvaa teollisuutta sekä muutakin puuhun perustuvaa taloudellista toimintaa. Näistä keskeisimpiä ovat puubiomassapohjaiset tuotteet: niin perinteisen kaltaiset paperi- sellu ja rakennuspuutuotteet kuin puupohjaiset kemikaalit ja biomateriaalit.

Tämän hankkeen tavoitteena on luoda edellytyksiä Hämeeseen sijoittuvalla tehokkaalla puubiomassatuotannolla, sekä selvittää näin saatavan puubiomassan teollisia käyttömahdollisuuksia.
Tavoitteena on erityisesti selvittää mikä on kapean kuusen käytön tuoma arvonlisä.

Jos tutkimusryhmän hypoteesi kapean kuusen käytön tuomasta suuresta arvonlisästä sekä hyvästä materiaalista erityisesti liukosellun valmistukseen pitää paikkansa, niin silloin Luke yhteystyössä Itä-Suomen yliopiston kanssa pyrkii heti käynnistään yhteistyössä metsänviljelyä tekevien organisaatioiden kanssa (ainakin Stora-Enso, M-Group, UPM-Kymmene sekä paikalliset toimijat, taimitarhat) mittavan kapean kuusen lisäämisprojektin ainakin Hämeen maakunnan alueella. Toimintamalliksi on alustavien selvitysten (Jaatinen 2008) pohjalta kaavailtu lähinnä ”viljelysitoumus” tyyppistä yhteistyökuviota, jossa yritykset alustavasti sitoutuvat tietyn ajan kuluessa uudistamaan kapealla kuusella sovitun pinta-alan. Tämä mahdollistaisi käytännön pistokastuotannon aloittamisen Luken toimesta (Haapastensyrjän asema) sekä sen siirtämisen paikallisille kaupallisille toimijoille suhteellisen lyhyen kokeilujakson jälkeen.