Kalaöljyn jalostaminen lisäarvotuotteiksi

KaJaLi

Alkamispäivä

01.02.2016

Päättymispäivä

31.12.2017

Tiivistelmä

Kalasta valmistettuihin lisäarvotuotteisiin kohdistuu suuria odotuksia. Hankkeen tavoitteena on pilotoida lisäarvon tuottamista lohikalojen jalostuksessa syntyvistä rasvaisista ja elintarvikekelpoisista sivuvirroista. Tuotantoprosessia, markkinoiden laatuvaatimuksia ja tuotannon kannattavuutta tarkastellaan yhteistyössä lohikaloja jalostavan teollisuuden, laitteistovalmistajien, tutkimuksen ja hyödyntäjäyritysten kanssa kannattavan arvoketjun luomiseksi.