Kaivostoiminnan ja matkailun yhteensovittaminen Koillismaalla

Kaivostoim ja matkailu

Alkamispäivä

01.05.2013

Päättymispäivä

31.03.2015

Tiivistelmä

Hankkeessa tutkittiin, miten Kuusamoon suunniteltu kultakaivos ja Taivalkoskelle suunniteltu Mustavaaran rauta-titaani kaivos vaikuttavat luontomatkailuun. Tutkimuksessa selvitetään millaisia haasteita samalla alueella toimimiseen liittyy ja työkaluja eri matkailun ja kaivostoiminnan yhteensovittamiseen. Project studies the effects of mining projects of Kuusamo and Mustavaara on nature-based tourism in the area. Project finds tools for reconciliation of mining and tourism in the area.