Juurikäävän biologia ja torjunta

Juurikäävän biologia ja torjun

Alkamispäivä

01.01.2012

Päättymispäivä

31.12.2017

Tiivistelmä

Juurikääpä on boreaalisten metsien merkittävin tarttuva tuhonaiheuttaja. Tässä hankkeessa selvitetään juurikääpäviruksen HetPV13-an1 käyttömahdollisuutta juurikäävän torjuntaan, tyvitervastaudin tilannetta Etelä-Pohjanmaalla ja mallinnuksen kautta sen leviämistä sekä selvitetään juurikäävän esiintymistä levinneisyysalueen pohjoisrajalla. Työ liittyy Luken strategiseen päämäärään biomassoihin perustuvat tuotteet ja palvelut tuottavat lisäarvoa elinkeinoille sekä uusiutuvien luonnonvarojen saatavuus kestävyys ja käytön hyväksyttävyys on varmistettu pohjoisissa muuttuvissa oloissa. Hanke liittyy tutkimusteemoihin Metsäbiomassojen ja muiden biotalouden raaka-aineiden tuotanto sekä tuotelähtöiset arvoketjut ja niiden hallinta ja Luonnonvarojen käytön kestävyys ja hyväksyttävyys.