Juurikääpä-, ja kirjanpainaja- ja myrskytuhojen vaikutus metsänkasvatuksen riskeihin ja riskien metsänhoidolliset torjuntamahdollisuudet Etelä-Suomen kuusikoissa.

Juurikääpä-, ja kirjanpainaja- ja myrsky

Alkamispäivä

12.12.2012

Päättymispäivä

31.01.2016