Jokikunnostukset

Jokikunnostukset

Alkamispäivä

01.01.2011

Päättymispäivä

31.12.2016

Tiivistelmä

Tutkimus tuottaa tietoa sekä virtavesien kunnostusten vaikutuksista kalastoon, pohjaeläimistöön ja jokien ekologiseen toimivuuteen että kunnostusten yhteiskunnallisista hyödyistä. Tulosten avulla kunnostusten suunnittelussa ja toteutuksessa voidaan paremmin ottaa huomioon niin vesiekosysteemin toiminta kuin myös sosioekonomiset hyötynäkökohdat.