Sähkönjakeluhäiriöiden vaikutukset elintarviketuotannon jatkuvuuteen

JATKOSÄHKÖ

Alkamispäivä

01.08.2015

Päättymispäivä

30.11.2017

Tiivistelmä

Sähkökatkojen vaikutuksista elintarviketuotantoon sekä akuutisti että pidemmällä aikavälillä, samoin kuin katkoihin varautumisen laajuudesta ja sen tehokkuudesta, on käytettävissä vain hajanaista tietoa. Käytettävissä olevien tietojen pohjalta on mahdotonta arvioida varsinkaan muutamaa tuntia pidemmän sähkökatkon vaikutuksia tuotannon jatkuvuuteen ja elintarvikehuoltoon.

Hankkeen tavoitteena on lisätä ymmärrystä siitä mitä alkutuotannossa, tuotantolaitoksissa ja koko elintarvikeketjuissa aina kauppaan asti tapahtuu erimittaisten sähkökatkojen aikana, mitä vaikutuksia katkoilla on, miten ketjut toipuvat katkoista, miten katkoihin on varauduttu ja voidaan varautua.