Järvilohen perimän monipuolistaminen – risteyttäminen elinvoimaisilla lohikannoilla

Järvilohen perimän monipuolistaminen

Alkamispäivä

01.04.2018

Päättymispäivä

31.12.2020

Tavoitteet

Hankkeen päätavoitteena on käynnistää selvitykset äärimmäisen uhanalaisen ja perinnöllisesti köyhtyneen järvilohipopulaation elinkelpoisuuden parantamiseksi risteyttämällä sitä muilla, elinkelpoisemmilla lohikannoilla. Tässä hankkeessa keskitytään mäti- ja poikasvaiheen vertailuun kontrolloiduissa oloissa puhtailla järvilohilla ja niiden risteymillä.

Tuotokset

Hanke on tärkeä osa äärimmäisen uhanalaisen järvilohikannan elvyttämiskeinojen selvittämistä. Parhaassa tapauksessa risteytysten avulla voidaan oleellisesti parantaa geneettisesti köyhtyneen ja sisäsiitosriskeistä kärsivän järvilohen elinkelpoisuutta.