Jalomaaraimen, mesimarjan ja lakan solukkolisäys ja kryosäilytys

JALOMARJAKRYO

Alkamispäivä

01.04.2016

Päättymispäivä

31.03.2018

Tiivistelmä

1) Tausta ja tavoitteet

Mesimarjan (Rubus arcticus) ja lakan (Rubus chamaemorus) kansallisten kokoelmien lajikkeiden varmentamiseksi kryosäilytysmenetelmät tulisi ottaa käyttöön yhtenä säilytysmuotona. Mesimarjasta jalostetuista jalomaaraimista (Rubus arcticus ssp. arcticus×Rubus arcticus ssp. stellatus) ruotsalaista alkuperää olevat jalomaaraimet eivät kuulu kansallisesti säilytettäviin mandaattilajikkeisiin, mutta jalomaarainten säilyttämiseen on tieteellistä ja yhteispohjoismaista kiinnostusta. Luonnonvarakeskuksen Laukaan kryopankkiin on talletettu vadelman (Rubus idaeus) kansallinen lajikekokoelma ja osana tätä työtä myös joitakin mesivadelmia (Rubus arcticus × idaeus), jotka ovat vadelman ja mesimarjan risteytymiä. Mesimarjan ja lakan kantoja ei kuitenkaan vielä ole tallessa kryopankissa ja tätä tavoitetta varten tarvittaisiin menetelmätutkimusta ja -testausta. Vadelmalla käytettyjä menetelmiä voidaan käyttää lähtökohtana lähilajien mesimarjan ja lakan menetelmille. Lakalla on jo aiemmin testattu vadelman solukkoviljelmistä eristetylle silmuille käytettyä menetelmää ja se ei sellaisenaan kuitenkaan tuottanut aivan tyydyttävää tulosta. Vadelmalla ei ole ollut käytössä kylmäkäsittelyä aineiston karaisemiseksi ennen kryosäilytykseen pakastamista, mutta mesimarjalla ja lakalla sitä kannattaisi testata, sillä kylmäkäsittely parantaa kryosäilytyksen jälkeistä kasvuunlähtöä monilla pohjoisiin oloihin luontaisestikin sopeutuneilla lajeilla. Lisäksi lakan ja mesivadelman solukkolisäysmenetelmiä kryosäilytyksen yhteydessä tulisi testata eli tutkia ennen ja jälkeen kryosäilytyksen soveltuvia ravintoalustoja.2) ToteutusKrosäilytysmenetelmiä testataan lakkalajikkeelle ´Nyby´, mesimarjalajikkeille ja jalomaarainlajikkeille. Lakan osalta työ aloitetaan vuonna 2016 jo olemassa olevilla solukkoviljelmillä ja mesimarjasta sekä jalomaaraimesta tehdään solukkoviljelmät, joilla varsinaista tutkimusosiota päästään tekemään loppuvuonna 2016 tai alkuvuonna 2017. Kylmäkäsittelyä solukkoviljellyn aineiston karaisemiseksi ennen kryosäilytykseen pakastamista testataan mesimarjalla ja lakalla. Vadelman kryosäilytysprotokollaa optimoidaan näiden lähilajien aineistoille soveltuvaksi. Lakan ja mesivadelman solukkolisäysmenetelmien osalta tutkitaan ennen ja jälkeen kryosäilytyksen soveltuvia ravintoalustoja.


3) Tuotokset


Tulokset raportoidaan kansalliselle kasvigeenivaraohjelmalle ja NordGenille sekä osana tieteellistä julkaisua.4) Vaikuttavuus ja käytäntöön vienti


Mesimarjan, jalomaaraimen ja lakan kryosäilytysmenetelmiä hyödynnetään aineistojen pitkäaikaistalletuksessa kryopankkiin sekä Suomessa että myös muiden pohjoismaiden Rubus-aineistojen osalta.

5) Asiakkaat

Hankkeen asiakkaita ovat Suomen kansallinen kasvigeenivaraohjelma ja pohjoismainen geenipankki NordGen.