Järvikalan jäljet

JäKaJä

Alkamispäivä

01.06.2017

Päättymispäivä

31.12.2019

Tavoitteet

Projektissa tuotetaan tietoa nykyisellään vähän hyödynnettyjen kalakantojen tuotantopotentiaalista. Kalastuksen kestävyyden arviointia varten selvitetään jo olemassaolevien järjestelmien soveltuvuutta Suomen olosuhteisiin. Lisäksi suunnitellaan työkaluja paikallisen tason käyttöön kalakantojen ja kalastuksen seurantaa varten.

Tuotokset

Tieteellinen julkaisu, 2 raporttia, 2 esitelmää