Itämerirehu kotimaisista raaka-aineista

Itämerirehu

Alkamispäivä

27.11.2014

Päättymispäivä

31.10.2015

Tiivistelmä

Hankkeessa selvitetään kalajauholinjan teknis-taloudellista toteutettavuutta ja kotimaisen Itämerirehun taloudellisia vaikutuksia kalataloussektoriin. Hankkeen tarkoituksena on myös suunnitella ja arvioida vesiviljelyn kompensaatiomenetelmien toteuttamisvaihtoehtoja ja taloudellisia kannustimia. Tämä tehdään yhteistyössä valittujen pilottiyritysten sekä kalatalouden ja ympäristöalan asiantuntijoiden (haastattelut, työpajat) kanssa.