Itämeri – erillistehtävät

Itämeri - erillistehtävät

Alkamispäivä

01.01.2010

Päättymispäivä

31.12.2015

Tiivistelmä

Toimintoon sisältyy pienimuotoisia tutkimustehtäviä, jotka eivät ole luontevasti sijoitettavissa muihin toimintoihin sekä päättyvien tutkimusten jälkihoito (tieteellinen julkaisutoiminta