Itämeren lohi ja meritaimen

Itäm. lohi ja merit. Tornionj

Alkamispäivä

01.01.1980

Päättymispäivä

31.12.2021

Tavoitteet, vaikuttavuus ja hyödyt

Tuotetaan suosituksia ja ratkaisumalleja lohi- ja meritaimenkantoja hyödyntämiseen ja hoitoon käyttäen tietoja hyväksi mm. Kansainvälisen merentutkimusneuvoston (ICES) lohi- ja meritaimentyöryhmässä, Suomen kalastushallinnon päätöksenteon tukemisessa, vaelluskaloja koskevissa strategioissa, Tornionjoen rajajokisopimuksen toteuttamisessa sekä lausunnoissa. Projektissa tuotetaan lohi- ja meritaimenkantojen tilaa ja niiden kalastusta yhteen vetäviä aineistoja ja analyysituloksia, kuten kalamääriä eri elämänvaiheissa, eloonjääntiarvioita, kalojen vaellusta ajassa ja paikassa kuvaavia tietoja, kalastuksen ja saaliiden rakenne, runsaus ja muutokset jne. Myös tutkimusmateriaalien arkistot (esim. kudosaineistot) ovat tärkeitä välituotoksia. Projekti tuottaa seurantaraportteja, ylläpitää nettisivustoja, julkaisee mediatiedotteita, esitelmöi lukuisissa tilaisuuksissa jne., hallinnon ja muiden sidosryhmien tarpeiden mukaan.