Ilmastonmuutokseen sopeutumisen riskit, vastuut ja kustannukset

ISOvastuu

Alkamispäivä

01.11.2014

Päättymispäivä

31.10.2015

Tiivistelmä

Tähän mennessä Suomessa tehdyssä sopeutumistutkimuksessa vastuukysymyksiä on selvitetty vielä vähänlaisesti. Ilmastopaneelin asiantuntemusta hyödyntäen tarkastelu ulottuu hallinnollisen ja oikeudellisen vastuun kentille ja tarkemmin selvityksessä käsitellään kahden esimerkin kautta, tulvakorvauslainsäädännön ja satokorvausten osalta. Tarkoituksena on käsitellä ilmastonmuutokseen liittyvien riskien, vastuiden ja kustannusten kohdistumista valtionhallinnon, kuntien ja yksityisen sektorin välillä. Tätä kautta luomme ymmärrystä ilmastolähtöisten riskien yhteyksistä yhteiskunnallisiin kehityskulkuihin ja olemassa oleviin rakenteisiin, jotka joka lisäävät tai vähentävät haavoittuvuuttamme ilmastonmuutoksen vaikutuksille. Keskeinen kysymys on, mihin suuntaan vastuunkanto sopeutumistoimista eri sektoreilla kehittyy ja mitä mahdollisia seurauksia tällä voi olla, esimerkiksi sopeutumistoiminen motivoinnin kannalta – kuka nyt ja lähitulevaisuudessa kantaa riskin ilmastonmuutoksen kielteisistä vaikutuksista ja millaisia ovat eri toimijoiden mahdollisuudet riskien pienentämiseen ja mahdollisista vahingoista selviämiseen?