Kotimaisen ISOBUS toiminnan turvaaminen ja kehittäminen 2014-2017

ISOBUSTURVA Kotimaisen ISOBUS

Alkamispäivä

01.03.2014

Päättymispäivä

28.02.2017

Tiivistelmä

Luke Vakola aloitti traktori-työkoneautomaation tutkimisen ja kehittämisen Aalto-yliopiston (hankkeiden koordinaattori), Helsingin yliopiston Agroteknologian laitoksen ja Työtehoseuran kanssa vuonna 2003. Tutkimus keskittyi ISOBUS:n hyödyntämiseen maatalousautomaation kehittämisessä. Tutkimushankkeilla (AGRIX 2003-2005, FARMIX 2006-2009, AGROMASSI 2009-2014) on ollut suuri merkitys siihen, että tällä hetkellä kotimainen maatalouskoneteollisuus on automaation kehityksessä kansainvälisestikin kohtuu hyvissä asemissa. Myös ISOBUS–keskuksen kehittämishankkeessa 2011-2013 kehitettiin ISOBUS-keskusta ja -toimintaa yhteistyössä tutkimuslaitosten ja maatalouskonevalmistajien kanssa. Edellisen Maatalouskoneiden tutkimussäätiön tukemalla hankkeen myötävaikutuksella Vakolan tutkijaryhmä pystyi aktiivisesti vaikuttamaan Suomen Maatalousautomaatio ry:n syntymiseen vuoden 2013 loppupuolella. Kotimainen ISOBUS toiminta on ottanutkin ” huiman” askeleen eteenpäin yhdistyksen perustamisen muodossa. Yritykset ovat tehneet yhteistyötä ISOBUS-automaation osalta tutkimushankkeissa, mutta nyt yhdistys kokoaa ja koordinoi yritysten välistä ISOBUS-toimintaa aina kansainvälisellä tasolla. Yksi merkittävä askel on myös otettu siinä, että yritykset ovat yhteistyössä Luke:n ja Aalto-yliopiston jassakanssa kehittämässä yhteistä testausympäristöä jatkossakin. Luken ISOBUS laboratorio on yhdistyksen jäsenten yhteinen testauspaikka, jossa ISOBUS-komponenttien tuotekehityksen vaatima testaus tullaan tekemään. Luke on myös toteuttanut SFS:n rahoituksella oppaan ISO 11783 standardin käyttöön, joka tullaan julkaisemaan maaliskuussa 2014. Julkaisu tulee tukemaan ISOBUS-tuotekehitystä erityisesti niissä yrityksissä, jotka vasta ovat aloittamassa ISO 11783 standardin hyödyntämisen tuotteidensa automaatiossa. Tällä hetkellä yhdistyksellä on paljon haasteita ja mahdollisuuksia edessään. Yhdistyksen, yritysten, ISOBUS laboratorion ja tutkimuslaitosten tutkijoiden välisen toiminnan kehittyminen rutiininomaiseksi vaatii vielä paljon työtä ja resursseja. ISOBUSTURVA -tutkimuksen tavoite on osaltaan turvata, edesauttaa ja kehittää toimintaa Suomen Maatalousautomaatio ry:n, yritysten, ISOBUS laboratorion ja maatalousteknologian tutkimuksen välillä. Hankkeen tavoite on edistää kotimaisen maatalouskoneteollisuuden ISOBUS-tuotekehityksen prosessia. Yksinkertaisesti, yritysten on saatava ISOBUS tuotteensa virallisesti testattua ja markkinoille, jotta he voivat olla tuotteillaan kilpailukykyisiä kansainvälisillä markkinoilla.

Hankkeen tavoitteena on:
-edesauttaa erityyppisten traktori-työkoneyhdistelmien käytännön testaustoiminnan aloittamista.
-tukea ISOBUS-testaus- ja analysointiohjelmistojen käyttö vaatii lisäopiskelua.
-viedä tutkimuksen näkökanta yritysten tuotekehityshankkeisiin sekä ideoida ja avustaa yrityksiä ha-kemusten valmistelussa. -tukea ISOBUS osaajien osallistumista Suomen Maatalousautomaatio ry:n kokouksiin ISOBUS laboratorion toimintaan liittyen. -tukea Aalto-yliopiston erityisosaamisen käyttöä ISOBUS laboratorion ja yritysten välisen toiminnan kehittämisessä.