Academy Research Fellow

ISOBOREAL Akatemia PI

Alkamispäivä

01.09.2017

Päättymispäivä

31.12.2022

Tavoitteet

Hankkeessa tutkitaan boreaalisia metsiä, jotka ovat erityisen herkkiä ja alttiita ilmastonmuutokselle. Tavoitteena on ymmärtää ja ennustaa miten muuttuvat kasvuolosuhteet ovat vaikuttaneet ja tulevat vaikuttamaan metsien kasvuun. Tämän mahdollistavat projektissa käytettävät uuden tyyppiset analyysimenetelmät, joiden avulla pystytään jatkossa paremmin tulkitsemaan puiden vuosilustojen hiilen (13C) ja hapen (18O) stabiilien isotooppien sisältämää ilmastosignaalia.

Tuotokset

Projekti mahdollistaa nykyistä paremman vuosilustojen isotooppiarvojen ilmastosignaalin tulkinnan, jota voidaan hyödyntää ilmastorekonstruktioissa sekä ennusteissa boreaalisten metsien tulevaisuudesta muuttuvassa ilmastossa. Projekti tuottaa myös arvokasta tietoa hiilen allokaatiosta ja veden kiertokulusta ekosysteemissä. Tuotetulle datalle on tarvetta erilaisissa mallinnuksissa, joiden tulokset ovat hyödyllisiä metsäteollisuudelle ja päättäjille ilmastonmuutosta ja siihen sopeutumista koskien.