ISCHP 2017 Lehtipuukonferenssi

ISCHP2017

Alkamispäivä

26.09.2016

Päättymispäivä

31.12.2017

Tiivistelmä

1) Tausta ja tavoitteet


ISCHP on lehtipuuhun ja sen hyödyntämiseen tähtäävä kansainvälinen konferenssisarja, joka järjestetään järjestyksessään kuudennen kerran Lahden Sibelius-talossa 25.-27.9.2017. Metla/Luke on ollut edustettuna ISCHP:n tieteellisessä komiteassa vuodesta 2011. Vuonna on 2017 on Suomen eli Luken vuoro järjestää tama konferenssi, Suomi 100-juhlavuositilaisuutena.

Konferenssin päätavoite on saattaa yhteen tutkimus- ja tiedeyhteisö joka työskentelee lehtipuukysymysten parissa raaka-ainelähteistä asiakasmarkkinoille ja jakaa aihepiirin uusinta tutkimustietoa, kokemuksia ja tutkimus- ja kehittämisideoita. Konferenssi on suunnattu myös lehtipuun tuottajille, sitä käyttävälle teollisuudelle ja muulle kehittäjäyhteisölle.

Konferenssin aiheet:
- Lehtipuun laatu, kasvatus ja puunhankinta
- Lehtipuun ominaisuudet ja raaka-aineanalyysit
- Lehtipuun jalostusprosessit, raaka-aine- ja tuoteoptimointi ja teknologian kehittäminen puu- ja komposiittituotteiden valmistukseen
- Lehtipuun biojalostaminen ja kemialliset lisäarvotuotteet
- Lehtipuuhun perustuva tuotekehitys ja tuotteiden kilpailukyky
- Lehtipuutuotteiden ja niihin liittyvien palveluiden markkinat, kestävyys ja arvoketjut

2) Toteutus

Luke järjestää konferenssin sen koordinaattorina yhdessä Itä-Suomen yliopiston ja Aalto-yliopiston kanssa. Konferenssin kotipesä Lukessa on Pohjoinen vihreä biotalous -ohjelma, jonka avainhenkilöt ja Luken viestintäosaajat vastaavat symposiumin suunnittelusta, toteutuksesta ja järjestelyistä. Konferenssiin kuuluu 1,5-2 päivän mittainen seminaariosa ja yhden päivän mittainen teollisuusretkeily Lahden seudulla. Konferenssiin kutsutaan tieteellisiä esitelmiä ja postereita, keynote-puhujia elinkeinoelämästä ja kehittäyhteisöstä ja sponsoreita joille annetaan mahdollisuus esitellä tuote- ja palvelutarjontaansa konferenssin yhteydessä.

3) Tuotokset

Konferenssista on tehty kalvosarja ennakkoviestintää varten ja laadittu kutsulista jonka mukaisesti on lähetetty ennakkoilmoitus konferenssista kesäkuussa 2016. Konferenssille laaditaan verkkosivut, tehdään roll-up ja esitemateriaalit ja laitetaan julkiseen ja kutsulistan mukaiseen jakeluun pyyntö ehdotuksista esitelmiksi ja postereiksi. Järjestetään abstraktien ja erikseen pyydettävien artikkelien tieteellinen arviointi yhdessä ISCHP-konferenssien tieteellisen komitean kanssa ja tuotetaan konferenssimateriaalien kansio jaettavaksi osanottajille ja proceeding-julkaisu verkkojulkaisuna (status: tieteelliset referoidut konferenssiartikkelit).

4) Vaikuttavuus ja käytäntöön vienti

Tiedonjakaminen ja verkottuminen lehtipuututkijoiden yhteisössä sekä elinkeinoelämän ja julkispäättäjien ja -kehittäjien yhteisössä (Triple Helix). Ideoita uusille tutkimus-, kehittämis- ja innovaatiotoimenpiteille ja kansainvälisille yhteistutkimusprojekteille. Innovawod/EHIA yhteistyön jalkauttaminen Euroopassa.

5) Asiakkaat

Lehtipuututkijat ja heidän yhteisöt konferenssin aihepiirissä, lehtipuuta käyttävä teollisuus, kone- ja laitevalmistajat, lehtipuun tuottajat, kansainväliset, kotimaiset ja alueelliset julkispäättäjät ja -kehittäjät, tutkimus-, kehittämis- ja innovointityön rahoittajat.