Integroitu jyrsijätutkimus

Integroitu jyrsijätutkimus

Alkamispäivä

01.01.2014

Päättymispäivä

31.12.2017

Tiivistelmä

Integroitu myyrätutkimus-hanke koostuu kolmesta osiosta.

Valtakunnallinen myyräkantojen seuranta suoritetaan keväisin ja syksyisin eri puolilla maata, ja sen perusteella annetaan tilannetiedotus alueellisesta myyrätuhoriskistä ammattilehdissä ja muussa mediassa. Samalla kerrotaan ennuste odotettavissa olevasta myyräkuumetilanteesta. Pitkäaikaisaineistoja hyödynnetään myös ekologisessa perustutkimuksessa, esimerkiksi mallinnettaessa ilmaston ja sen muutoksen vaikutusta myyrien kannanvaihteluihin. Valtakunnallisia myyräaineistoja käytetään hyväksi tutkittaessa jyrsijöiden levittämien patogeenien esiintymistä Suomessa. Valtakunnallinen aineisto on mukana Suomen raportoidessa vuosittain EU:lle maamme toistaiseksi negatiivisesta myyräekinokokkitilanteesta, mikä mahdollistaa ulkomailta tuotavien koirien lääkityksen ennen Suomeen tuontia. Luke ylläpitää myös valtakunnallista myyrien kannanvaihteluiden seurannan tietokantaa.

Myyrätuhojen integroitu torjunta käsittää käytännön perustoiminnan myyrätuhojen estämisessä, kuten uusien karkotteiden ja taimisuojien testaamisen, mahdollisten uusien myyrämyrkkyjen testaamisen, ja muiden torjuntakeinojen tehokkuuden ja käytännöllisyyden testaamisen. Tiedotamme ja neuvomme näistä käytännön asioista aktiivisesti mediassa, ja varsinkin myyrävuosina vastaamme lukuisiin median ja yleisön kysymyksiin.

Jyrsijädynamiikka, taudit ja loiset, sekä kansainvälinen toiminta kattaa laajan kokonaisuuden, ja on toiminut myös emohankkeena kansainvälisille projekteille. Tämä osio koostuu useista, pääosin kansainvälisistä yhteistyöprojekteista. Näiden tutkimusten tarkoituksena on yhdistää tietämys jyrsijädynamiikasta ja sen syistä jyrsijöiden levittämien tautien esiintymiseen: esimerkkeinä mainittakoon myyräkuume ja jänisrutto. Dynamiikkaosuuteen kuuluvat myös pitkäaikaistutkimukset Lapissa, mm. sopulitutkimukset. Muu toiminta kattaa myös osallistumisen useiden kotimaisten ja kansainvälisten tieteellisten järjestöjen johtotehtäviin.