Innovoinnilla ja kokeilutoiminnalla kestävää kasvua ja ruokaa Hämeessä

Innoverstas

Alkamispäivä

01.11.2015

Päättymispäivä

31.12.2018

Tavoitteet

Innovoinnilla ja kokeilutoiminnalla kestävää ruokaa ja kasvua Hämeessä hankkeessa
sovelletaan uusinta tutkimustietoa sekä tuodaan esille uusia toimintatapoja kokeiluja
kehittämistoiminnan kautta.

Tuotokset

Innovaatioverstaissa syntyy uusia toimintamalleja yhteistyön toteuttamiseksi ja tutkimustulosten siirtoon.