Innovoinnilla ja kokeilutoiminnalla kestävää kasvua ja ruokaa Hämeessä

Innoverstas

Alkamispäivä

01.11.2015

Päättymispäivä

31.12.2018

Tiivistelmä

Hanke on osa alueellisen maaseutuohjelman teeemaohjelman "Kestävää ruokaa ja kasvua Hämeessä toteutusta. Luonnonvarakeskus ottaa vastuulleen erityisesti osaamisensa mukaisesti tutkimustulosten tuomien mahdollisuuksien hyödyntämisen niin alueen kehittämistoiminnassa, päätöksenteossa kuin yritystoiminnan kehittämisessä.Hankkeen tavoitteena on edistää innovaatioiden eli uudistusten syntymistä ja ruokaketjun toiminnan kehittämistä. Hanke vastaa teemaohjelmassa innovaatioprosessin kehittämisestä ja tutkimustiedon siirrosta kohderyhmälle.
Konkreettisesti hankkeessa haetaan yhteistyötä (koulutus, tutkimus, neuvonta ja yrittäjät)välillä, jonka tuloksena syntyy uusia toimintamalleja yhteistyön toteuttamiseksi, uusia toimintatapoja tai tuotteita yrityksiin.

Tavoitteet, vaikuttavuus ja hyödyt

Innovoinnilla ja kokeilutoiminnalla kestävää ruokaa ja kasvua Hämeessä hankkeessa
sovelletaan uusinta tutkimustietoa sekä tuodaan esille uusia toimintatapoja kokeiluja
kehittämistoiminnan kautta.

Innovaatioverstaissa syntyy uusia toimintamalleja yhteistyön toteuttamiseksi ja tutkimustulosten siirtoon.