Biorefining ensiled grass into inventive feed products

INNOFEED

Alkamispäivä

01.09.2015

Päättymispäivä

31.08.2018

Tiivistelmä

INNOFEED-projektissa kehitetään prosessiketjun mittainen biojalostamokonsepti, jossa nurmesta jalostetaan kemiallisesti ja bioteknisesti uusia laadukkaita rehutuotteita sekä energiaa. Nurmirehun käyttö laajenee, kun myös yksimahaiset kotieläimet kuten siat voivat hyödyntää bioprosessoitua nurmirehua. Lisäksi maidontuotanto voi perustua entistä vahvemmin nurmeen. Ehdotettu biojalostamo tulee laajentamaan runsaasti saatavilla olevan, satoisan ja kilpailukykyisen raaka-aineen hyötykäyttöä ja laajentamaan sen lopputuotesovellusten määrää. Biojalostamokonsepti laajentaa yritysten toimintamahdollisuuksia, mahdollistaa kasvun paikallista raaka-ainetta jalostamalla ja luo vientimahdollisuuksia nurmibiojalostamo-osaamiselle ja teknologialle. Uudet rehutuotteet tarjoavat kilpailukykyisen vaihtoehdon tuontisoijalle: sivutuotteena saatava biokaasu voidaan hyödyntää esim. liikennepolttoaineena. Projekti edistää kotimaisen rehu- ja elintarviketeollisuuden kilpailukykyä sekä uusien biojalostamoiden syntymistä.
INNOFEED-projekti toteuttaa kansallista biotalousstrategiaa i) luomalla edellytyksiä kotimaisen teollisuuden kilpailukyvylle vähentämällä riippuvuutta tuontiraaka-aineista ja niiden maailmanmarkkinahintojen heilahtelusta, ii) luomalla uusia keskitettyjä ja hajautettuja biojalostamoliiketoimintamalleja, iii) kehittämällä vahvaa kotimaista moniteknologista osaamista koko biojalostamoarvoketjun läpi nurmenviljelystä prosessointiteknologioihin, teknis-taloudellisen kannattavuuden arviointiin sekä liiketoimintamallien kehittämiseen.
Tarve INNOFEED:n tyyppiselle kehitystyölle on ollut ilmeinen ja aloite projektin pystyttämiksi tuli nimenomaan alan toimijoilta. Projektissa VTT Oy ja Luke toteuttavat yhdessä prosessikehitystyön. IBC Finland, jonka sateenvarjon alle projekti kuuluu, osallistuu uusien liiketoimintamallien kehittämiseen ja projektitiedon levittämiseen julkisuuteen.