Tutkimusinfrastruktuurien nykytila ja kehittäminen

INFRAstart

Alkamispäivä

15.01.2018

Päättymispäivä

31.12.2018

Tavoitteet

INFRAstart projekti kartoittaa Luken Tutkimusinfrastruktuuripalveluiden nykytilan, minkä pohjalta kehittämistarpeet voidaan täsmentää, priorisoida sekä tarvittavilta osin aloittaa.

Tuotokset

Nykytilakartoitus ja ylläpitosuunnitelma, näkymä kehityskohteisiin, projektisalkun käyttöönotto ja salkun hallintaprosessi, Tulanet -yhteistyön kehittäminen