INCLUFAR Inclusive farming – Transfer of concepts, experiences, skills and training tools for Social Farming and eco-social inclusion

INCLUFAR

Alkamispäivä

01.10.2013

Päättymispäivä

30.09.2015

Tiivistelmä

Leonardo da Vinci –ohjelma tukee ammatillisen koulutuksen kehittämistä. Tarve sosiaalisen maatalouden ammattilaisista on suuri. Aikaisemmin EU-rahoitetut projektit "Social Services in Multifunctional Farms" (SoFar), "Disability In sustainable Agriculture: a New Approch for training of practitioners" (DIANA) ja "Multifunctional Agriculture in Europe" (MAIE) – joissa luomuviljely oli osana – aloittivat ammatillisen koulutuksen kehittämisen. INCLUFAR -projekti yhdistää 11 partneria yhdeksästä Euroopan maasta tavoitteenaan laajentaa Saksassa hyväksytyn innovatiivisen opetussuunnitelman käyttöä. Konsortiosta seitsemän partneria toimii biodynaamisella maatilalla. Projektin vetäjä, tilayhteisö Weide-Hardebekin opetussuunnitelma on nimeltään "Fachkraft für Mielieugestaltung und Förderung der Teilhabe" (FAMIT). Suomeksi tämä tarkoittaa elämänpiirin luomisen ja osallistumisen tukemisen ammattilaista. Weide-Hardebek on neljän maatilojen tilayhteisö, joka tarjoaa erityisryhmille sosiaalisia palveluja. Tilat sijaitsevat Pohjois-Saksassa noin 50 km Hampurista. Sosiaalisen maatalouden toiminta aloitettiin 40 vuotta sitten ja tilayhteisö on nyt alueen suurin työnantaja. Vielä perustamisvaiheessa naapuritilojen isäntäväki nauroi aloitteelle. Nyt naurajat ovat häipyneet ja 64 hoivaa tarvitsevaa ihmistä asuu ja työskentelee Weide-Hardebekin tiloilla. Työpaikat ovat maataloudessa, puutarhoissa, luonnonsuojelussa, leipomossa, varastossa, puusepän verstaassa, kotitaloudessa, kahvilassa, tilamyymälöissä ja hallinnossa. Alusta lähtien sovellettiin mukaanoton ja osallisuuden periaatetta. Saksalaiset sosiaalipalveluiden viranomaiset ovat hyväksyneet Weide Hardebekin tilayhteisön sosiaaliterapeuttisena toimijana. Käytännön kokemus työstä vietiin FAMIT -opetussuunnitelman muotoon. Se yhdistää sosiaalisen maatalouden ja osallisuuden näkökulmat ammattikoulutasolla. Vastaava tapahtui myös pohjoismaissa. Tapolan kyläyhteisön johdolla “Camphill Northern Region Association –CNRA”, eli Camphill Pohjolan yhdistys kouluttaa tilojen työntekijät “Baltic Seminar” nimisen opetussuunnitelman kautta. Osallistujia on pohjoismaista, Venäjältä ja Baltian maista. Weide-Hardebekin tilayhteisön johtajan mukaan viranomaisten nykyinen käsitys sosiaaliterapiasta tunnistaa lähinnä erikoisryhmien ihmisien vajauksen, johon tarvitaan apua. Yhdistyneiden kansakuntien UN-konventio ja sosiaaliset maatilat puolestaan korostavat erikoisryhmään kuuluvien ihmisten oikeutta saada apua kehittyessään omien tarpeidensa mukaisesti. Voidaan sanoa, että ihmisen perusoikeuksia sovelletaan silloin myös erityisryhmiin kuuluviin ihmisiin. Edellytys tämän toteutumiseen on asianosaisen oikeus osallistua. Se ei tarkoita vain työllistymistä laitoksessa, vaan erityistarpeita omaavan ihmisen oikeutta vaikuttaa työnsä kautta omaan elämänpiirinsä. Tässä yhteydessä asianosaisen valinnanvapaus ja avustajan pätevyys ratkaisevat. Siksi FAMIT käyttää ammattinimikkeenä ”elämänpiirin luomisen ja osallistumisen tukemisen ammattilainen”. Kyseessä ei ole terapeuttinen koulutus, kuinka reagoida tietyn vajeen hoitamiseen, vaan koulutus siihen, kuinka tukea kohtuullisen osallistumisen mahdollisuuksia, ja samanaikaisesti luoda elinympäristöä ja kulttuuria, jotka tämän mahdollistavat. Näitä ammattilaisia tarvitaan terapeuttien ja lääkärien rinnalle. Kolmas von Bodelschwingh sukupolvi, Friedrich von Bodelschwingh, kuvasi tätä periaatteet seuraavin sanoin: "Oikeudenmukaisuus ilman laupeutta on rakkaudetonta, laupeus ilman oikeudenmukaisuutta on kunniatonta". Lähestymistapa toimii maaseudulla ja erikoisesti biodynaamisella maatilalla, koska siellä saadaan aikaan henkilökohtainen suhde eläimiin, kasveihin, luontoon ja muihin ihmisiin. ”Synergiat ovat tulevaisuuden resurssi", toteaa INCLUFAR-projektin koordinaattori Hartwig Ehlers. INCLUFAR-projektissä liitetään FAMIT ja Camphill Pohjolan yhdistyksen “Baltic Seminar” opetussuunnitelmat. Opetussuunnitelma soveltuu periaatteessa kaikille maaseudulla toimiville ihmisille, jotka ovat kiinnostuneita ottamaan erityisryhmät mukaan päivittäiseen työhön ja asumiseen maatilalla, puutarhassa, kotitaloudessa tai vaikkapa julkishallinnossa. Oman henkilökohtaisen kasvun ohella toiminta tarjoaa mahdollisuuksia myös maaseudun kehittymiseen ja työmahdollisuuksien tarjoamiseen. Projektin partnereita ovat tilayhteisö Weide-Hardebek (Saksa), Antroposofisen terveysalan työyhteisö ry ARGE (Itävalta), Urtica de Vijfsprong (Alankomaat), Sylvia Koti Yhd. Tapolan Kyläyhteisö (Suomi), Pahkla Camphill Village (Viro) ja Camphill pohjolan yhdistys (Norja). Opetussuunnitelman kokoamisesta ja levittämisestä vastaavat tieteelliset instituutiot: Akdeniz Yliopisto Antalya (Turkki), Maa- ja elintarviketalouden tutkimuskeskus MTT ja Maaseutukulttuurin Eurooppalainen Akatemia ry PETRARCA (Saksa). Hanke on rahoitettu Euroopan komission tuella. Tästä tiedotteesta vastaa ainoastaan sen laatija, eikä komissio ole vastuussa siihen sisältyvien tietojen mahdollisesta käytöstä.