INAR RI Ilmakehä- ja ympäristötutkimuksen tutkimusinfrastruktuuri

INAR RI

Alkamispäivä

01.01.2014

Päättymispäivä

31.12.2015

Tiivistelmä

Ilmakehä- ja ympäristötutkimuksen tutkimusinfrastruktuurin hankintaa varten perustettu hanke, jonka osarahoittaja on Suomen Akatemia. Hanketta hallinnoi Helsingin yliopisto. Hankkeen avulla pyritään turvaamaan kansainvälisen tason tutkimuslaitteisto ilmakehä- ja ympäristötutkimuksen alalla.