INAR RI II Ilmakehä- ja ympäristötutkimuksen tutkimusinfrastruktuuri

INAR RI II

Alkamispäivä

01.01.2015

Päättymispäivä

31.12.2016

Tiivistelmä

Ilmakehä- ja ympäristötutkimuksen tutkimusinfrastruktuurien hankintaa varten perustettu hanke jonka osarahoittaja on Suomen Akatemia. Hanketta hallinnoi Helsingin yliopisto. Hankkeen avulla pyritään turvaamaan kansainvälisen tason tutkimuslaitteisto ilmakehä- ja ympäristötutkimuksen alalla.